Bouwen aan een vitaal Wassenaar

3 december 2017

Wassenaar vergrijst in hoog tempo. De jeugd zoekt zijn toekomst elders bij gebrek aan voldoende huisvesting. De gevolgen voor de vitaliteit van ons dorp zijn op langere termijn enorm ingrijpend. Daarom moet in Wassenaar worden gebouwd en moet doorstroming op de woningmarkt worden bevorderd. Voor de PvdA is huisvesting voor mensen die zijn aangewezen op sociale woningbouw van het grootste belang.

Iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving, ook mensen in een rolstoel en mensen met een arbeidshandicap. Mensen met een laag inkomen en mensen met problematische schulden moeten ondersteund worden, zowel in sociaal als financieel opzicht. Mensen met hulpvragen moeten één contactpersoon hebben die de hulpverlening afstemt onder de verschillende instanties.

Een zelfstandig Wassenaar is voor de PvdA het uitgangspunt. Een fusie wordt alleen overwogen als er aantoonbare voordelen zijn voor het voorzieningenniveau van onze gemeente, bij sociale woningbouw, woningbouw voor middeninkomens, de zorg en de gemeentelijke financiën.

Het onkruid is vele Wassenaarders een doorn in het oog. Jarenlang uitstel van onderhoud aan gebouwen, wegen en bruggen eist zijn tol.  Deze achterstand moet worden weggewerkt..

Het programma van de PvdA kwam tot stand na tal van gesprekken met maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers. Nu willen we in samenspraak met ondernemers zoeken naar mogelijkheden om de weekmarkt nieuw leven in te blazen.

Rolstoelvriendelijke openbare toiletten in het centrum moeten winkels en horeca bereikbaar maken voor iedereen.

De gemeente moet zich sterk maken voor een busverbinding tussen Wassenaar en Voorschoten.

De PvdA wil betaalbare kunsteducatie voor de jeugd en voor mensen met een kleine beurs. Er is behoefte aan een centraal punt waar vooral theatervoorstellingen kunnen worden opgevoerd. Wij willen bezien of een centraal gebouw zoals Warenar, eventueel met steun van de gemeente, rendabel kan worden geëxploiteerd.

Het hel verkiezingsprogramma vindt U elders op deze pagina