11 december 2016

Beter omgaan met dementie

Dementie is een snelgroeiend probleem in onze vergrijzende samenleving. En dat geldt zeker voor Wassenaar. Hier is 43,4 procent van de inwoners 65 jaar of ouder. Volgens de Alzheimer Stichting, die opkomt voor mensen met dementie hebben in Wassenaar 690 mensen de diagnose dementie en stijgt dat aantal naar 1300 mensen in 2040. Deze cijfers zijn voor de PvdA reden om in de gemeenteraad een motie in te dienen.

Steeds meer ambtenaren van de gemeente en mensen van andere organisaties krijgen te maken met mensen met dementie. Voor hen kan het moeilijk zijn om de symptomen te herkennen en te communiceren met deze ouderen. Daarom wil de PvdA dat ambtenaren van de gemeente en anderen een cursus gaan volgen.

In de motie wijst gemeenteraadslid Jan van Noort op cursussen van de Alzheimer Stichting, waaronder “Omgaan met dementie op het gemeentehuis.” Mensen achter het loket, maar bijvoorbeeld ook opsporingsambtenaren, moeten in staat zijn om goed om te gaan met mensen met dementie, vindt hij.