11 oktober 2014

Begroting saai, dus goed

,,Saai,’’ zucht PvdA-gemeenteraadslid Jan van Noort, als hij zich worstelt door de 200 pagina’s tellende begroting van de gemeente voor volgend jaar. Peinzend voegt hij eraan toe: ,,Het is vooral saai,omdat het allemaal zo degelijk is, dus eigenlijk is dat goed.’’ Maar wat hem vooral tevreden stemt, is de ruimte die er is voor nieuwe investeringen.
De gemeente Wassenaar zit goed in de slappe was. Dat komt onder meer doordat in het verleden aandelen in energiebedrijf Nuon verkocht werden. Bovendien is ook daarna nog geld opgepot. Kortom, de gemeente heeft miljoenen op de bank staan, maar dat levert nauwelijks geld op. Een groot deel van dat geld levert veel minder op dan de marktrente.
Jan van Noort is het met het college van Burgemeester en Wethouders (B en W) eens dat het nu dus een goed moment is om de opgebouwde reserves aan te spreken. Terwijl overal in Nederland bij de overheid schraalhans de keukenmeester is, gaat Wassenaar investeren: In groen, wegen, accommodaties, sportvoorzieningen en duurzaamheid, aldus B en W. Ze gaan hierover concrete voorstellen sturen naar de gemeenteraad.
Jan van Noort tekent hierbij aan dat volgend jaar ook het jaar is van grote hervormingen. Belangrijke taken in de zorg gaan van Rijk en provincie over naar de gemeente. Voor de PvdA-er staat voorop dat bij die reorganisatie niemand tussen de wal en het schip mag vallen en dat er niet beknibbeld wordt op de zorg. En als het aan hem ligt haalt de gemeente vooral de investeringen in sport naar voren om knelpunten weg te werken en velden van kunstgras aan te leggen. Ook ziet hij graag dat de gemeente Wassenaar een ,,voorbeeldfunctie’’ krijgt voor het bedrijfsleven door meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.