8 november 2016, om 22:30 | Paviljoen De Zonnehof (tegenover ingang Duinrell)

Ledenvergadering

Agenda

1. Welkom en opening door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Herbenoeming bestuur

4. De Tweede Kamer verkiezingen 2017

5. Jaarplan en begroting 2017

6. Het laatste politieke jaar met deze coalitie, gesprek met de fractie

7. Verslag ledenvergadering 18 februari 2016

8. Rondvraag en sluiting