21 september 2017, om 23:00, De Plataan, Ernst Casimirstraat 54 | De Plataan, Ernst Casimirstraat 54

Bijeenkomst leden

“Wat is belangrijk voor de toekomst van Wassenaar?”. Politiek ganzenbord, zie bericht elders op de site.
Vooruitlopend op vaststelling verkiezingsprogramma kunnen leden zich uitspreken over thema’s als bestuur van de gemeente, woningbouw en/of thema’s die ze zelf belangrijk vinden.